Světlušky

Shluk stropních svítidel reagujících na pohyb.

Dokud se kolem nic neděje, Světlušky odpočívají. V okamžiku, kdy jejich senzory zaznamenají pohyb, Světlušky ožijí, roztáhnou křídla a posvítí na cestu ve tmě.

Spolupráce s Jolanou Šornerovou.