Digiboy

Animace a vizualizace k projektu digitalizace TV v ČR

Postavička Digiboye provázela informační kampaň o přechodu z analogového na digitální vysílání. Lidé se s ní setkávali nejen na televizních obrazovkách, ale i na bilboardech a v hromadných dopravních prostředcích.